Privacy & Cookies

Privacy

Het Vervangingsfonds hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. De gegevens die u achterlaat op arbomeester.nl (zoals naam en e-mailadres) worden altijd vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens worden door het Vervangingsfonds vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt.

U kunt indien u dit wenst zelf op de website persoonlijke gegevens toevoegen of wijzigen. U kunt op verzoek uw gegevens in het geheel laten verwijderen. In dit laatste geval is er geen registratie meer van uw gegevens in de database aanwezig.

Wilt u meer weten over de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Kijk op www.wetten.overheid.nl

Cookies

Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

De website Arbomeester.nl maakt gebruik van sessievariabelen. Deze worden bijgehouden in een cookie en dragen zorg voor de beveiliging en de status van uw actieve sessie binnen de website. Aan het eind van het bezoek aan de website wordt de sessievariabelen (cookie) automatisch verwijderd.

Arbomeester.nl maakt geen gebruik van cookies voor het meten van webstatistieken. Er worden door Arbomeester.nl ook geen cookies op uw computer bewaard waarmee u bij een vervolgbezoek aan de website kunt worden herkend.