Contact

De Arbomeester is een product van het Vervangingsfonds Participatiefonds (VfPf) en is ontwikkeld in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven, VeiligheidNL en Maedilon.
Voor algemene en inhoudelijke vragen over de Arbomeester en arbobeleid kunt u terecht bij het Arbo Adviescentrum PO.
E: arbo-advies@vfpf.nl
T: 088-837 30 30
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Maedilon via helpdesk@arbomeester.nl of via 072 – 567 55 66.