Contact

De Arbomeester is een product van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs en is ontwikkeld in samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven, VeiligheidNL en Maedilon.

Voor algemene en inhoudelijke vragen over de Arbomeester en Arbobeleid kunt u terecht bij het Arbo Adviescentrum Primair Onderwijs van het Vervangingsfonds (aacpo@vfpf.nl, 045-5798181).

Vervangingsfonds/Participatiefonds

Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
www.vervangingsfonds.nl

Voor ‘technische’ vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Maedilon (helpdesk@maedilon.com, 072-5675566).